बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७२-०७३ र २०७३-०७४)

मिति २०७४-०९-०७ गते हुन गहिरहेको तृतिय तथा चौथो बार्षिक साधारण सभाको लागि तयार पारिएको बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७२-०७३ र २०७३-०७४)
यहाँ क्लिक गर्नुहोला Annual Report for the FY 2072-73 & 2073-74