संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनिहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ (चार) संचालकहरुको उम्मेदवारका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली

यहाँ क्लिक गनुहोला https://umh.com.np/wp-content/uploads/2024/04/List-of-Candidate.pdf