सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) संचालकहरुको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्रार्यक्रम निर्धारण गरिएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोला । https://umh.com.np/wp-content/uploads/2022/02/Election-Table-3.pdf