बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७२-०७३ र २०७३-०७४)

मिति २०७४-०९-०७ गते हुन गहिरहेको तृतिय तथा चौथो बार्षिक साधारण सभाको लागि तयार पारिएको बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७२-०७३ र २०७३-०७४) यहाँ क्लिक गर्नुहोला Annual Report for the FY 2072-73 & 2073-74

प्रोक्सी फारम

साधारण सभामा स्वयं आफै उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनीहरुले, तृतिय र चौथो बार्षिक साधारण सभाको लागि तयार पारिएको प्रोक्सी फारम यहाँ बाट डाउनलोड गरि सो फारम भरी मिति २०७४ साल पौष महिना ५ गते (तदनुशार २० डिसेम्बर २०१७) बिहान ११.०० बजे View More

बैक खाता अद्यावधिक फाराम

नगद लाभांश शेयरधनीहरुको बैंक खातामा पठाइने हुनाले सो प्रयोजनका लागि शेयरधनीहरुले खोलेको डिम्याट खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको खाता संचालनमा रहेको नरहेको यकिन गर्न र डिम्याट खाता खोल्दा खाता उपलब्ध नगराएको भए आफ्नो बैंक खाता अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध View More